Ett nytt klassningssystem väcker alltid frågor. Det kommer att dyka upp frågor från såväl avverkningspersonal som Dina leverantörer. Du bör komma ihåg att det är i skogen det avgörs vilken klass massaveden kommer att få. Även med det nya systemet kommer det vara möjligt att begära kontroll.

Mätbeskeden kommer se annorlunda ut varför det är viktigt att Du sätter dig in systemet prima/sekunda så att du kan hjälpa leverantörerna att förstå hur systemet fungerar.