Ny kvalitetsklassning av massaved från 1 augusti 2019

Här kan du lära dig om Prima/Sekunda - En bättre och enklare kvalitetsbedömning av massaved!

Ny kvalitetsklassning av massaved - Prima/Sekunda

Fr o m 1 augusti 2019 börjar en ny kvalitetsklassning av massaved att gälla i skogsbranschen. Detta efter förankring i VMFs styrelser, och beslut av SDCs styrelse. En bättre och enklare kvalitetsbedömning är målet med systemet där man går ifrån vrakandel i procent av traven till förmån för bedömning av hela travens kvalitet som prima eller sekunda. Nu har branschen ett drygt år på sig att förbereda sig för den nya klassningen och att hitta en rimlig prisrelation för en prisneutral övergång. Mer information om den nya klassningen och dess effekter kommer till hösten.