Läs om hur du som Virkesadministratör påverkas av prima/sekunda

Som virkesadministratör påverkas Du mycket av den nya massavedsklassningen

  • Nya prislistor behöver tas fram för klasserna prima – sekunda – (utskott). Fram till och med 2019-07-31 innehåller de priser som ibland även ger betalt för vrak i massaveden. Efter 1/8 upphör förekomsten av vrak.
  • Det är viktigt att sätta sig in i vad som ska göras med virke som inte klarar kraven för sekunda. Default kommer att vara att det blir mätningsvägran i mottagningskontrollen, men annat kan avtalas. Alla virkesfel kanske inte kan upptäckas i mottagningskontrollen, varför prislistan i de flesta fallen behöver innehålla ett utskottspris.
  • Vid kollektivmätning kommer det endast att vara bruttoomräkning. Det öppnar möjligheter för att se över kollektivstrukturen.
  • Generellt kommer det att vara en mycket restriktiv hållning till avvikelser från det regelverk som införs. Dock kommer sortiment 16 att kunna användas för torrstockar samt för andel sågbart i massaved. Övergrovt virke kan redovisas som sortiment 18.
  • Information om orsaker till nedklassning kommer att finnas på en särskild mätbeskedsmodul. Denna information kan också fås via följdrutinutgångar.

För mer information om detta, se bildspel nedan.

Nedanstående film beskriver vad du som arbetar med virkesredovisning bör tänka på. Längd: Ca 60 minuter.