Som transportör påverkas Du inte speciellt mycket, men Du bör sätta dig in i vad det betyder. Ett par saker att observera när du lastar är att undvika att lasta felaktiga trädslag för sortimentet samt övergrova stockar vilket annars riskerar att sänka hela travens klass.