Klassning i prima/sekunda kommer underlätta att förstå hur mätning av massaved går till. Det är travens kvalitet som är avgörande för hur mycket du får betalt – inte hur enskilda stockar ser ut. I det nya mätbeskedet kommer det inte att finnas något vrak eller avdrag angivet utan enbart hur stor volym av massaved som blivit inmätt som prima eller sekunda. Det är dock viktigt att Du tar del av det material som beskriver systemet. Fråga gärna din virkesköpare om något är oklart.