Den nya klassningen innebär bl.a. att röta tolereras i högre utsträckning. Du måste dock veta vad som gäller. Därför bör du ta del av den information som finns presenterad. Är något oklart föreslår vi att Du ber om utbildning angående prima/sekunda via din uppdragsgivare.