Har du frågor gällande den nya klassningen Prima/Sekunda är du välkommen att kontakta oss. 

Johan Adolfsson
Biometria

Telefon: 010-228 52 27

E-post: johan.adolfsson@biometria.se

 

Lars Björklund
Biometria 
Avdelningschef VMU

Telefon: 010-228 50 95

E-post: lars.bjorklund@biometria.se

Fredrik Hansson
Biometria
Utvecklingsledare Bränsle

Telefon: 010-228 51 71

E-post: fredrik.hansson@biometria.se

Torbjörn Näslund
Biometria

Telefon: 010-228 53 33

E-post: torbjorn.naslund@biometria.se