Tillämpningsanvisning – Kvalitetsbestämning av massaved

Tillämpningsanvisningen utgör ett stöd för tolkning av den nationella mätningsinstruktionen ”Kvalitetsbestämning av massaved” (giltig fr o m 2019-08-01).

Kvalitetsbestämning av massaved

Regelverket för kvalitetsklassning av massaved i prima/sekunda beskrivs i den nationella mätningsinstruktionen.
(Giltig fr o m 2019-08-01).

Allmänt rörande nationella instruktioner för virkesmätning

I ”Allmänt rörande nationella instruktioner för virkesmätning” beskrivs lagstiftning rörande virkesmätning samt hur branschen organiserat sig för att utföra mätning och redovisning. Vidare beskrivs hur mätningsinstruktioner, kontrollanvisningar med flera dokument tas fram.

Kvalitetsbestämning av massaved

Regelverket för kvalitetsklassning av massaved i prima/sekunda beskrivs i den nationella mätningsinstruktionen.
(Giltig fr o m 2019-08-01)