Regelverket för kvalitetsklassning av massaved i prima/sekunda beskrivs i den nationella mätningsinstruktionen.
(Giltig fr o m 2020-01-01)

Engelsk version av Kvalitetsbestämning av massaved.