Regelverket för kvalitetsklassning av massaved i prima/sekunda beskrivs i den nationella mätningsinstruktionen.
(Giltig fr o m 2019-08-01)