Regelverket för kvalitetsklassning av massaved i prima/sekunda beskrivs i den nationella mätningsinstruktionen.
(Giltig fr o m 2019-08-01)

Tillämpningsanvisningen utgör ett stöd för tolkning av den nationella mätningsinstruktionen ”Kvalitetsbestämning av massaved” (giltig fr o m 2019-08-01).