Vi erbjuder flera olika informationsträffar där vi berättar om det nya klassningssystemet för massaved som tas i bruk 1 augusti 2019.

Webbutbildning

Webbutbildningen riktar sig främst till entreprenörer och transportörer men är öppen även för inköpare samt produktions-/transportledare och andra som vill ta del av informationen den här vägen.

Information med fältbesök

Biometria erbjuder två olika koncept där fältbesök ingår.

Företagsspecifikt upplägg

Biometria kan i samråd med kund erbjuda företagsspecifika upplägg för större företagsutbildningar.
Dessa upplägg offereras separat.

För mer information utbildning@biometria.se