Vi erbjuder flera olika informationsträffar där vi berättar om det nya klassningssystemet för massaved som tas i bruk 1 augusti 2019.

Vilken av nedanstående träffar passar dig bäst?

Virkesadministratör

Här får du som är virkesadministratör både lära dig det nya klassningssystemet och veta mer om hur virkesredovisningen påverkas (genom bl a prislistor, kollektiv och mätbesked)

Allmän information

Dessa träffar riktar sig t.ex. till virkesinköpare, produktionsledare, transportledare m.fl.

Webbutbildning

Webbutbildningen riktar sig främst till entreprenörer och transportörer men är öppen även för inköpare samt produktions-/transportledare och andra som vill ta del av informationen den här vägen.

Information med fältbesök

Biometria erbjuder två olika koncept där fältbesök ingår och där genomförd webbutbildning är en fördel eller ett krav.

Företagsspecifikt upplägg

Biometria kan i samråd med kund erbjuda andra typer av företagsspecifika upplägg. Dessa upplägg offereras separat.